• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Facebook Sayfası
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Twitter Sayfası
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Youtube Sayfası
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Youtube Sayfası
logo


>  Üniversitemiz
Bilgi Edinme


Bilgi Edinme Birimi

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu' nun 31. maddesine göre hazırlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu' nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" 27 Nisan 2004 tarih 25445 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bunun üzerine, Rektörlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde " Bilgi Edinme Birimi " oluşturulmuştur. 

Üniversitemiz, kanunda yer alan istisnalar dışında her türlü bilgi veya belgeyi kanunda ve bu yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli, doğru sonuçlandırmak için üniversitemizin internet sayfasında yer alan elektronik posta adresi bilgiedinme@yyu.edu.tr oluşturulmuştur. 
 

İletişim 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü 

Muhammed Beşir ALKAN
Tel  : 225 10 36(2006) 
Faks : 225 10 36 
e-Posta : bilgiedinme@yyu.edu.tr

Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Yönetmeliği
Gerçek Kişiler İçin (Form)
Tüzel Kişiler İçin (Form)Bologna Süreci
Bologna Süreci
Bologna Süreci
Bologna Süreci
Bologna Süreci
Bologna Süreci
Bologna Süreci
Bologna Süreci