Van YYÜ Hırvatistan'da Sempozyum Gerçekleştirdi - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Facebook Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Twitter Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Youtube Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Google+ Sayfası
logo


>  Genel Duyurular
Van YYÜ Hırvatistan'da Sempozyum Gerçekleştirdi
Van YYÜ Hırvatistan'da Sempozyum Gerçekleştirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) sosyal bilimler alanında uluslararası ilk sempozyumu Hırvatistan'da gerçekleştirildi. Dubrovnik'te düzenlenen "I.Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu"na 30 farklı üniversiteden katılım gerçekleşti.
Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde 24-28 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selma Baş, kültürün çok bileşenli yapısına ve toplumların genetik hafızasındaki yerine değindi. Kadim bir geçmişe sahip olan Türk kültür dünyasının tarihsel süreçte hangi dinamiklerin etkisi altında ve  nasıl bir değişim geçirdiğinin tespit edilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Baş, "Bu düşünceden hareketle sempozyum, Türk kültür dünyası ekseninde akademik tartışma ortamları yaratmak; disiplinler arası bilgi alışverişi sağlayarak yeni bilimsel gelişmeleri gündeme taşımak ve Türk kültür dünyasına yönelik akademik literatürün zenginleşmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Elde edilecek bilimsel verilerin, Türk dünyasında bugün de yorumlanmayı bekleyen pek çok güncel soruna da ışık tutacağı umut edilmektedir.” diye konuştu.
Van YYÜ adına konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Çiçek ise her toplumun kendine özgü bir kültüründen bahsedebileceği gibi toplumlararası etkileşimden doğan uluslararası bir kültürden de söz edilebileceğini kaydetti. Dijital çağla beraber küreselleşen dünyada kültür bunalımının ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çiçek şöyle konuştu: "Bunu aşmanın yolu, ulusal kültürünü koruyabilen aynı zamanda uluslararası kültürle bütünleşebilen bireyler ihdas etmekten geçer. Bundan dolayı Mevlana’nın “pergel” metaforunda olduğu gibi bir ayağımız kendi kültürümüzde sabit olmalı, diğer ayağımız dünya kültür ve medeniyetlerini dolaşmalı. Bu tür sempozyumlar da bunu gerçekleştirmenin en güzel platformlarından biridir.”
Sempozyumda 30 farklı üniversiteden katılım gerçekleşirken  25 farklı disipline yönelik bildiriler sunuldu. İki ayrı salonda gerçekleştirilen oturumların sonunda tartışma bölümleri yer alırken değerlendirme, teklif ve öneriler ile sempozyum sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Üniversitemiz Ulusal Açik Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Üyesidir
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK)
European University Association
Basbakanlik Iletisim Merkezi
Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi
YYÜ Anket Sistemi
Ekmegini Israf Etme
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
Bologna