Üniversitemizden Bir Başarı - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Facebook Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Twitter Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Youtube Sayfası
  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Google+ Sayfası
logo


>  Üniversitemizden Haberler
Üniversitemizden Bir Başarı
Yürütücülüğünü Eczacılık Fakültesi Eczacılık Mesleki Bilimler Bölümü Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurettin MENGEŞ'in yaptığı ve Doç. Dr. İshak BİLDİRİCİ, Doç. Dr. Hasan GENÇ, Doç. Dr. Mehmet TAŞPINAR ve Yrd. Doç. Dr. Meltem TAN' ın araştırmacı olarak çalıştığı, European Cooperation in Science and Technology (COST) CM1307 aksiyonuna sunulan "Development of approaches for synthesis of new heterobicyclic molecules and evaluation of their cytotoxicity and genotoxicity effects based on structure activity relationship (SAR) models" isimli Uluslararası proje kabul edilmiştir. 
 
 
Ayrıca proje yürütücüsü Yrd. Doç Dr. Nurettin MENGEŞ ilgili aksiyona MC Substitute olarak atanmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Üniversitemiz Ulusal Açik Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Üyesidir
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK)
European University Association
Basbakanlik Iletisim Merkezi
Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi
YYÜ Anket Sistemi
Ekmegini Israf Etme
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü
Bologna