Anasayfa
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarih��e

Tarihçe

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20.07.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne ilişkin 28.03.1983 tarih ve 2809 Sayılı Kanun’un 33/c maddesi hükmüne dayanılarak kurulmuştur. Enstitü, ilk kez 1983-1984 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
 
Şu anda Ziraat Fakültesi’ne bağlı Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Zootekni, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Tarımsal Biyoteknoloji, ; Su Ürünleri Fakültesi’ne bağlı Su Ürünleri Mühendisliği; Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne bağlı; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği; Fen Fakültesi’ne bağlı Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, İstatistik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalları olmak üzere 21 Anabilim Dalında Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.