Prof. Dr. Peyami BATTAL

Özgeçmiş
Yayınlar
Faaliyetler
İletişim
           
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik Çalışmaları
Ömer BİNGÖL , Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. asperulum (Boiss.) Murb., Achillea filipendulina Lam. ve Salvia limbata C. A. Meyer EKSTRAKTLARININ Zea mays L. ve Portulaca oleraceae L. TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ALLELOPATİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI , Fen Bilimleri , 2013
M. Emre EREZ , Lepidium draba L., Acroptilon repens (L.) DC., Thymus kotchyanus Boiss&Hohen. var. kotchyanus, Inula peacockiana (Aitch.&Hemsl.) Koravin, Salvia kronenburgei Rech. f. ve Phlomis armeniaca Wild. BİTKİLERİNİN ALLELOPATİK POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI , Fen Bilimleri , 2009
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
Murat KARA , Peganum harmala L. (Üzerlik) Bitki Ekstraktının Triticum vulgare L. ( Buğday) ve Portulaca oleraceae L. (Semiz otu) Bitkilerinin Gelişimleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. , Fen Bilimleri , 2011
İ.Sulçuk Kuru , Peganum harmala L. (Üzerlik) Bitki Ekstraktının Triticum vulgare L. ( Buğday) ve Portulaca oleraceae L. (Semiz otu) Bitkilerinin Çimlenmeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. , Fen Bilimleri , 2010
Yusuf ERSALI , Elektrik Akımının Patates (Solanum tuberosum L.) ve Soğan (Allium cepa L.)Bİtkilerindeki Yumru ve Soğan Dormansisi Üzerine Etkileri , Fen Bilimleri , 2009
Ömer ÇEÇEN , Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan Mısır(Zea mays L.) Bitkisinde Eksojen Olarak Uygulanan Naphtalen Asedik asid (NAA) ve Absisik Asid (ABA), Jasmonic Acid(JA)Etkilerinin Belirlenmesi , Fen Bilimleri , 2007
İclal DURDU , Farklı Tuz Konsantrasyonlarına Maruz Bırakılan Bazı Halofit Bİtkilerde (Salicornia europea L., Puncenellia distance (Jack)Parl. ve Atripilex oliveri mog.)Meydana Gelen Fizyolojik Parametrelerin Araştırlıması , Fen Bilimleri , 2007
M. Cem KOÇER , Tuz Stresine Maruz Bırakılan Mısır (Zea mays L.)Bitkisinde Eksojen Olarak Uygulanan Absisik asit (ABA) ve Salisilik asit (SA)’in Etkilerinin Belirlenmesi , Fen Bilimleri , 2007
M. Emre EREZ , Soğuk Stresine Maruz Bırakılan Mısır (Zea mays L. ) Bitkisinde Eksojen Olarak Uygulanan Naphtalen Asedik asid(NAA),Absisik Asid (ABA) , Jasmonik Asid (JA)’nın etkileri ve anti-freeze proteinlerin analizi , Fen Bilimleri , 2006
Projelerde Yaptığı Görevler
Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. asperulum (Boiss.) Murb., Achillea filipendulina Lam. ve Salvia limbata C. A. Meyer EKSTRAKTLARININ Zea mays L. ve Portulaca oleraceae L. TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ALLELOPATİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi,2011-FBE-D 007 , DANIŞMAN , 2013
Peganum harmala L. (Üzerlik) Bitki Ekstraktının Triticum vulgare L. ( Buğday) ve Portulaca oleraceae L. (Semiz otu) Bitkilerinin Gelişimleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi , DANIŞMAN , 2011
Peganum harmala L. (Üzerlik) Bitki Ekstraktının Triticum vulgare L. ( Buğday) ve Portulaca oleraceae L. (Semiz otu) Bitkilerinin Çimlenmeleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi , DANIŞMAN , 2010
Lepidium draba L., Acroptilon repens (L.) DC., Thymus kotchyanus Boiss&Hohen. var. kotchyanus, Inula peacockiana (Aitch.&Hemsl.) Koravin, Salvia kronenburgei Rech. f. ve Phlomis armeniaca Wild. BİTKİLERİNİN ALLELOPATİK POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi , DANIŞMAN , 2009
Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan Mısır(Zea mays L.) Bitkisinde Eksojen Olarak Uygulanan Naphtalen Asedik asid (NAA) ve Absisik Asid (ABA), Jasmonic Acid(JA)Etkilerinin Belirlenmesi , YYÜ Araştırma Fonu Destekli-Yüksek Lisans Tez Projesi , Danışman , 2007
Soğuk Stresine Maruz Bırakılan Mısır (Zea mays L. ) Bitkisinde Eksojen Olarak Uygulanan Naphtalen Asedik asid(NAA),Absisik Asid (ABA) , Jasmonik Asid (JA)’nın etkileri ve anti-freeze proteinlerin analizi , YYÜ Araştırma Fonu Destekli-Yüksek Lisans Tez Projesi , Danışman , 2006
Tuzcul Alanlarda Gelişen Bazı Bitkilerdeki Farklı Moleküler ve Fizyolojik Parmettreler Üzerine Bir Araştırma , Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) , Proje Yöneticisi , 2003
Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bazı Mercimek (Lens culinaris M.) Çeşitlerinde Moleküler ve Fizyolojik Değişikliklerin Araştırılması , TÜBİTAK Destekli Proje, TBAG-2294 (103T070) , Proje Yöneticisi , 2003
Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Farklı Mikrobesin Elementlerinin Sitokininler Üzerine Etkileri , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, 98-FED-079 , Proje Yöneticisi , 2000
Su ve Tuz Stresine Maruz Bırakılan Mısır (Zea mays L.) Buğday (Triticum vulgare) ve Ayçiçeği (Helianthus annuus) Bitkiilerinde Sitokinin Tayini , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, 2001-FED-080 , Proje Yöneticisi , 2000
Hakemlik Yaptığı Dergiler
-
Verdiği Dersler
1.Bitki Fizyolojisi (Lisans)
2.Bitkilerde Büyümeyi Teşvik Edici ve Engelleyici Maddelerin Kullanılması ve Fiziksel Etkileri (Yüksek Lisans)
3.Bitki Hormonları Analiz Teknikleri (Yüksek Lisans)
4.Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi (Yüksek Lisans)
5.Allelopati (Yüksek Lisans)
6.Bitkilerde Stres Fizyolojisi (Yüksek Lisans)
Ödüller
-
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
-
Telefon Rehberi Öğrenci Bilgi Sistemi Bilim. Arş. Proj. Baş. E-Posta Bologna Süreci Bilgi Edinme Akademik Takvim
Tıp Fakültesi HastanesiYYÜ Hastane Kütüphane Akademisyen Bilgi Sistemi Erasmus Ofisi İstek ve Şikayet
Diş Hekimligi Fakültesi Proje Destek Ofisi Farabi Programı Yemek MenüsüYemek Listesi