Güzel Sanatlar Fakültesi www.yyu.edu.tr


Ana Sayfa
Genel Bilgi
Yönetim
Bölümler
Akademik Personel
İdari Personel
Hizmet Envanteri
İletişim
Sinema-Televizyon Bölümü

   ANASANAT DALLARI:

  -Sinema-TV Anasanat Dalı

  -Senaryo Yönetimi Sanat Dalı

  -Çekim Teknikleri Sanat Dalı

  -Çekim Sonrası Teknikleri Sanat Dalı

                                                

   KURULUŞ YILI           : 13.08.1997

  KANUNİ DAYANAĞI : 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı Kanunun 3. Maddeleri Uyarınca, Yüksek Öğretim. Kurulu, Yürütme Kurulunun 13.08.1997 tarihli toplantısı.

   İLK ÖĞRENCİLERİNİ ALDIĞI YIL : 2010

   ÖĞRENCİ SAYILARI : I. Sınıf: 20

                                       II.Sınıf : 21

   ÖĞRETİM DURUMU :  Lisans

   ÖĞRETİM  SÜRESİ    :  4 Yıl

   Amaç

  Sinema Televizyon Bölümü, öğrencilerin,  sezgi ve yeteneklerinin üretkenlikle birleştirildiği, ülke ve dünya sorunları ile ilgili, araştırmacı ve üretken bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir. Dört yıllık eğitim sürecini kapsayan program çerçevesinde, bir yandan öğrencilerin genel sanat kültürü ve bu sanat kültürü içerisinde Türk ve dünya sinemasının yeri ve önemi konusundaki teorik donanımlarının artırılması, böylece çağdaş bir sanatçı olmanın ilk adımını oluşturacak entelektüel bilgilenme süreçlerinin başlatılması amaçlanırken,  öte yandan da sinema sanatının temel unsurlarını oluşturan hareket, zaman, ses ve sinema teknolojisine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler çerçevesinde, sinema sanatının üretim ve yaratım sürecine ilişkin pratikler konusunda bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.


  Senaryo, görüntü estetiği ve kurgu teknikleri gibi alanları da kapsayan eğitim programının,  son sınıfta yapım ve yönetim alanındaki çalışmalarla bütünleştirilmesi ve mezuniyet öncesinde her öğrencinin kişisel bir film projesini hayata geçirmiş olmaları amaçlanmaktadır. Böylece sinema sanatının hem teorik hem pratik alanlarında hem de Türk sinema sektörünün üretim ve dağıtım koşulları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanan öğrencilerin, mezun olduktan sonra içinde bulunacakları sinema sektörü içerisinde bir sanatçı adayı olma ve Türkiye koşullarında kendi alanlarında istihdam olanağı bulma çabalarında kılavuz olabilmek amaçlanmaktadır.


   On yıl önce kurulmuş olan ancak kadro eksiklikleri nedeniyle eğitime geçememiş olan Güzel Sanatlar Fakültesinin öğrenci alımı ile sağlanacak temel avantaj, Van ili ile birlikte yakın illerde de bu alana ilgi duyan öğrencilerin eğitim taleplerine karşılık verilecek olmasıdır. 

 

   ÖĞRETİM ELEMANI DURUMU :

1- Yrd. Doç. Dr. Arzu ERTAYLAN  (Bölüm Başkanı)

2- Yrd. Doç. Dr. Özgür Bayram YAREN

3- Yrd. Doç. Dr. Aytaç YILDIZ

4- Yrd. Doç. Dr. Funda ÖZŞENER

5- Öğr. Gör. Nadir BUÇAN

6- Arş.Gör. Funda MASDAR

7- Arş.Gör. Ahmet Ender UYSAL

8- Arş.Gör. Fikret TOSUN (35. Madde Uyarınca 9 Eylül Ünv. Doktora Eğitimi 25.12.2008)

9-Arş.Gör. Nergiz KARATAŞ(35. Madde Uyarınca Anadolu Ünv. Doktora Eğitimi 16.05.2011)

10-Arş.Gör.M.Emrah ERKANI (35. Madde Uyarınca Marmara Ünv. Doktora Eğitimi 15.5.2005)

11-Arş.Gör.Afif ATAMAN (35. Madde Uyarınca M.S.G.S.Ünv. Doktora Eğitimi 17.9.2007)

12-Arş.Gör.Neslihan Şeref AKPINAR (35. Madde Uyarınca Marmara Ünv. Doktora Eğitimi 25.8.2008)

   Öneriler :

  Bölümümüz tümüyle uygulamaya dayalı bir bölüm olarak kurulmuş olduğundan, uygulamalı derslere ilişkin malzemelerin yetersizliği öğrencilerin nitelikli bir şekilde yetişmesi ve kendi alanlarındaki rekabet koşullarında yer edinebilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu  nedenle,  

  1- Birinci sınıf bahar yarıyılı dönemi ders programında yer alan Video Kamera Teknikleri dersinin uygulamalı olarak işlenebilmesi için ekte belirtilen video-kameraların satın alımlarının hızla gerçekleştirilmesi

  2- Birinci sınıf bahar yarıyılı Uygulamalı Fotoğraf dersi ve ikinci sınıf Fotoğraf Projesi derslerinin   uygulamalı olarak  işlenebilmesi için ekte belirtilen fotoğraf makinelerinin alımının hızla gerçekleştirilmesi

  3- İkinci sınıfların bahar dönemi ders programında yer alan  Postprodüksiyon dersinin uygulamalı olarak  işlenebilmesi için gereken bilgisayar tabanlı kurgu ünitesinin oluşturulmasını sağlayacak ekte belirtilen   malzemenin satın alımının hızla gerçekleştirilmesi

  4- Bölümümüzde   2008 yılından beri düzenli olarak ve tüm üniversite personeli için  haftada bir kez düzenlenen 'Sinema Günleri' etkinliğinin yeniden başlatılabilmesi için, küçük bir cep sineması alanının bölümümüze tahsis edilmesi

 

   Etkinlikler

  1- Bölümümüz  2008 yılından bu yana düzenli olarak haftada bir gün   tüm üniversite personeli için   'Sinema Günleri' etkinliğini gerçekleştirmektedir.

  2- Bölümümüz öğrencilerinin deprem nedeniyle kentimizde çekmeye başladıkları belgesel filmin çalışmaları devam etmektedir.

 

 

 

                                                                                        Bölüm Başkanı

                                                                          Yrd. Doç. Dr. Arzu ERTAYLAN

Derslere Giren Öğretim Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Afif ATAMAN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ERTAYLAN
Yrd. Doç. Dr. Behçet GÜLERYÜZ
Araş. Gör. Aytekin ÇELİK
Araş. Gör. Birgül ALİCİ
Araş. Gör. Ender UYSAL
Araş. Gör. Kübra ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Nadir BUÇAN