Güzel Sanatlar Fakültesi www.yyu.edu.tr


Ana Sayfa
Genel Bilgi
Yönetim
Bölümler
Akademik Personel
İdari Personel
Hizmet Envanteri
İletişim
Müzik Bölümü

   ANASANAT DALLARI:

   Müzik Ana Sanat Dalı

   KURULUŞ YILI           : 13.08.1997

  KANUNİ DAYANAĞI: 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı Kanunun 3. Maddeleri Uyarınca, Yüksek Öğretim. Kurulu, Yürütme Kurulunun 13.08.1997 tarihli toplantısı.

   İLK ÖĞRENCİLERİNİ ALDIĞI YIL : Henüz Öğrencisi Yok

   ÖĞRETİM DURUMU :  Lisans

   ÖĞRETİM  SÜRESİ    :  4 Yıl

   Amaç: 

  Müzik eğitimcisi, örgün müzik eğitiminin en temel ve etkin öğesidir, öğrenciye belirli müziksel davranışlar kazandırmak, öğrencinin müziksel davranışlarında belirli değişiklikler oluşturmak veya onun müziksel davranışlarını geliştirmekle yükümlüdür, bu yükümlülük çerçevesindeki görevlerinin üstesinden gelebilmek için de belirli niteliklere sahip olmak zorundadır. Bu zorunluluk, müzik eğitimcilerinin örgün eğitim yoluyla yetiştirilmelerini gerektirir. Çünkü müzik eğitimciliği nitelikleri herhangi bir yerde, rastgele ortamlarda, gelişigüzel etkileşimlerle değil; belli yerlerde belli ortamlarda, 'düzenli-planlı-yöntemli' etkileşimlerle kazandırılabilir. Bu da kuşkusuz, belli kurumlarda belli nitelikleri olan elemanlarca yürütülen  belli programlarla gerçekleştirilebilir.

   ÖĞRETİM ELEMANI DURUMU :

  1-Arş.Gör.Nihal Başak ÖNDER (35. Madde Uyarınca 9 Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimi Yapmakta.

   Başlama Tarihi.12.02.2010

Derslere Giren Öğretim Elemanları