Edebiyat Fakültesi www.yyu.edu.tr


Ana Sayfa
Genel Bilgi
Yönetim
Bölümler
Akademik Personel
İdari Personel
Yönerge
Ders Programı
Mazeret Sınav Programı
Yönetmelik
Telefon Rehberi
Hizmet Standartları
Hizmet Envanteri
Fotoğraflar
Sınav Programı
Standart Dosya Planı
Koordinatörler
İletişim
Coğrafya Bölümü

   Coğrafya, insanın mekân ile etkileşimini ve bunun yansımalarını kendine özgü metodolojisiyle araştıran önemli bir sosyal bilimdir. Mekânın günümüzde toplumsal olguların en temel odak noktası olması dolayısıyla, bir mekân bilimi olan coğrafya da gittikçe artan bir öneme sahiptir. Coğrafya bilimi, insan faaliyetleri sonucu şekillenen mekânsal sistemleri, insan-doğal ortam ilişkisini bilimsel bir tarzda inceleyerek bunun sonuçlarından hareketle gelecekle ilgili sağlıklı stratejiler geliştirebilmeyi amaçlamaktadır.   

 

   Bölümümüzün öğretim üyeleri;

   Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU (Bölüm Başkanı)

   Doç. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU

   Doç. Dr. Orhan DENİZ

   Yrd. Doç. Dr. Rıfkı SINDIR

   Yrd. Doç. Dr. Ebru AKKÖPRÜ

   Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ERDOĞAN

   Arş. Gör. Halil ZORER

   Arş. Gör. Nurcan AVŞİN

   Arş. Gör. Ramazan Okudum

Derslere Giren Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU
Prof. Dr. Orhan DENİZ
Doç. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU
Doç. Dr. Mehmet Zeydin YİLDİZ
Yrd. Doç. Dr. Ebru AKKÖPRÜ
Yrd. Doç. Dr. Halil ZORER
Yrd. Doç. Dr. Nurcan AVŞİN
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Rıfkı SİNDİR
Araş. Gör. Funda ALTAN
Araş. Gör. Ramazan OKUDUM
Araş. Gör. Yolcu ALDİRMAZ
Neşe DUMAN