Renk
Doku
Ad-Soyad
Fax
İş Adresi
Eposta
Telefon
Website

AKADEMİK BİLGİLER

-
Fakülte/Yüksekokul-
Bölüm-
Anabilim Dalı-
Lisans Kimya , İnönü Üniversitesi , 2008.
Yüksek Lisans N-(4-ASETİLFENİL)-3-NİTROBENZAMİT BİLEŞİĞİNDEN TÜREYEN YENİ ŞALKON TÜREVLERİNİN SENTEZİ, YAPI KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ , Organik Kimya , Gaziantep Üniversitesi , 2011.
Doktora 1,3-diaril-propen-1-on Türevi Bileşiklere Katım Reaksiyonları ve In Vitro Antiproliferatif ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi , Organik Kimya , Gaziantep Üniversitesi , 2012-.
Yabanci (Dil)ler
İlgi Alanları -

ÖZGEÇMİŞ

BİLGİ-BELGE

FOTOĞRAFLAR

YAYINLAR

FAALİYETLER